Slika
Ovlašteni smo servis i distributer aerosol generatora i zamagljivača kompanije SWINGTEC-Njemačka. Aerosol generatori i zamagljivači su idealni za borbu protiv trenutne pandemije COVID-19 i koriste se za dezinfekciju radnih prostorija, skladišta, bolničkih ustanova i sl.

Reference

 

Slika
Pogledajte listu naših referenci, iz oblasti projektovanja, ekologije i isporuke materijala i radova.

O nama

 

Slika
DIT d.o.o. Tuzla, je 100% privatna kompanija sa kontinuiranom 25-godišnjom prisutnosti na tržištu.

Kontaktirajte nas

 

Slika
Kontaktirajte nas, zatražite ponudu ili dodatne informacije o kompaniji i našim kompetencijama.
0 0