FILTRACIJA I SEPARACIJA ULJA I DIZEL GORIVA

U saradnji sa firmom Pulena koja je generalni zastupnik kompanije C.C.JENSEN S/A za teritoriju bivše SFRJ distributeri smo za područje teritorije BiH. Kompanija C.C. Jensen A/S od 1953. godine dizajnira i proizvodi  filter sisteme indirektne ( off – line) filtracije za filtriranje i separiranje ulja i dizel goriva nivoa 3 mikrona apsolutno, odnosno 0,8 mikrona nominalno, primjenjivih u industriji, rudarstvu, vjetroelektranama i sličnim aplikacijama.
0 0