SWINGTEC

Ovlašteni smo distributer i servis njemačke kompanije Swingtec, koja u svom proizvodnom programu nudi termalne zamagljivače i ULV/LV aerosol generatore. Swingtec je kompanija sa 50-godišnjom tradicijom izrade mašina koje se uspješno koriste u agrikulturi, dezinsekciji, dezinfekciji i deratizacji.
UPOTREBA
- RADNI PROSTORI
- PLASTENICI
- OTVORENI PROSTOR
- SKLADIŠTA


KONTROLA
- ŠTETOČINA
- INSEKATA (KONTROLA KOMARACA)
- VIRUSNIH INFEKCIJA
Princip rada razvijen je od motora za pogon raketa. Dalji razvoj ove tehnologije rezultiralo je tzv Svingfire proces.
Ideja je bila uspešna na tržištu više od 60 godina, a Swingfog marka postala sinonim širom svjeta za tehnologiju toplotne magle. Sadašnji proizvodni program rezultat je stručnosti i iskustva, kontinuiranog razvoja, kao i stalnog unapređenja proizvoda.
Termin ULV (Ultra Low Volume) definiše se kao najmanji obim tečnosti potrebne za postizanje cilja tretmana.
Koristeći ULV režim prskanja, količina tečnosti se znatno smanjuje a učinkovitost tretmana je mnogo veća nego kod konvencionalnih načina prskanja i kreće se između 0,5 i 50 litara po hektaru, u zavisnosti od cilja životne sredine i tretmana.
Za kontrolu komarca, zapremina teži da bude na donjem nivou raspona, dok za zaštitu bilja u plantažama i staklenicima, to je na višem nivou opsega.

Dezifenkcija protiv COVID-19

GENERALNE BROŠURE

ULV/UL AEROSOL GENERATORI

TERMALNI ZAMAGLJIVAČI

0 0