Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji "Mošćanica",2019
Ugradnja SBR uređaja u RMU Kreka
Izgradnja pumpne stanice sa rash.tornjem i razvodom teh. vode, Željezara Ilijaš,2016
Tretman vode, ArcelorMittal,2009
Tretman vode, TE Kakanj,2006
Mjerenja vibracija
0 0